Posts

Showing posts from January, 2012

پروتکل BGP (Border Gateway Protocol)

Image
پروتکل BGP

Border Gateway Protocol – RFC  1771

BGP پروتکلی است که در هسته Routing اينترنت از آن استفاده می شود.

وظيفه اين پروتکل اتصال و Routing بين Autonomous System ها و شبکه های بزرگ IP است. بطور مثال ارتش برای اتصال شبکه های نيروهای زمينی،هوائي و دريايي خود – که هر کدام شبکه ای بزرگ IP دارند – از BGP بعنوان Exterior Routing Protocol استفاده ميکند.

در واقع BGP حامل اطلاعات Autonomous هاست تا از اين طريق شبکه های IP (در درون Autonomous) را پيدا کند. از مشخصات کلی اين پروتکل ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

يک پروتکل Path Vector است تا Distance Vector.

VLSM و CIDR را پشتيبانی ميکند.

ارتباط با همسايگان را روی پورت TCP 179 برقرار ميکند و با Keep-alive آن را نگه ميدارد.

Routing Table مستقل خود را دارد.

Metric در این پروتکل، Attribute ناميده می شود.

نسبت به پروتکل های Interior کاملا متفاوت بوده و برای ارتباط بين AS هاست. بعبارتی Inter-autonomous Systems Routing Protocol است.

انعطاف پذير (Flexibility) بوده و با Policy-based Routing حرفه ای همراه است. به هرحال Routing در اينترنت بصورت Hop-by-hop است و…