ارتقاء امنيت پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي (فرشيد فرحت)

 1. شماره پایان نامه:37533
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور:فرحت، فرشيد.
 4. عنوان:ارتقاء امنيت پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتي شريف
 6. سال اخذ مدرك:1386
 7. نام دانشکده:مهندسي برق
 8. گرایش:كارشناسي ارشد (مخابرات رمز)
 9. یادداشت:100ص0: جدول، نمودار، كتابنامه؛ چكيده به فارسي و انگليسي
 10. توصیفگر:رمزنگاريCRYPTOGRAPHY
 11. توصیفگر:امنيتSecurity
 12. توصیفگر:شبكه خودجوشAd Hoc Network
 13. توصیفگر:قرارداد مسيريابيRouting Protocol
 14. توصیفگر:الگوريتم رمز قالبي كليد متقارنSymmetric-Key Block Cipher
 15. توصیفگر:حمله لانه كرميWormhole Attack
 16. توصیفگر:شبيه ساز MANETMANET Simulator
 17. استاد راهنما.عارف، محمد رضا،
 18. استاد راهنما.سلماسي زاده، محمود،

Comments

Popular posts from this blog

Old Sharif Students

Getting Money via Internet!!!

كسب درآمد از طريق اينترنت 2