خط یار (بدون اجازه) 70126


بهت گفتم خطم از تو قشنگتره ولی تو ازم نخواستی هیچی برات بنویسم، باشه مهم نیست خودم می نویسم! 1

تو را دوست ندارم، نه دوستت ندارم
اما نمی دانم چرا وقتی نیستی غمگینم! 2
و به آسمان آبی بالای سرت که تو را می بیند رشک می برم

آه، می دانم که دوستت ندارم
اما افسوس دیگران دل ساده ام را کمتر باور دارند
و چه بسا هنگام گذر می بینم که بر من می خندند
زیرا آشکارا می نگرند، نگاهم به دنبال توست! 3

حالا باورت شد خط من از خط تو قشنگتره!!!؟

شک داری در کیستی ات؟
تو آنی که چشمانش از آن خود می کند زمان را

70126!

No comments:

Post a Comment

UICC-based secure communication

System and methods for UICC-based secure communication US 9461993 B2 System and methods for uicc-based secure communication US 20150222631 ...