مرگ عاشق

روزیکهعاشقمیشویروزیاستکهزندگیرادوستداری
روزیکهزندگیرادوستبداریروزرضایتمندیتواست
روزیکهرضایتمندشویآنروز،روزمرگتوست

frash

Comments

 1. Khob ma nafahmidim!
  Rooze rezayatmandiye to rooze marge tost!??
  ina ro dige az koja darovordi?
  alan rooze rezayatmandie tost?if so pas chera hanooz zendeii:D?

  ReplyDelete
 2. manzoor ine ke age darjaa bezani dar zendegi -> sakeno bitaharroki va pishraft nadari (inam yejoor marge)!!! man hanooz injoori nashodam:D

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Old Sharif Students

Getting Money via Internet!!!

كسب درآمد از طريق اينترنت 2