The Silence of the heart سکوت دل

سکوت دل

زبان دل بگشودم همی خواهمش که بندم ... باشد که انقلابی باز شکند این سکوت را
نعم دنیا در دست زبانبازان است ............ باکی ندارد این دل آنها در این خیالند

در تلاطم امواج سهمگین روزگار
پیکان روزق عقل را راست نگه دار
و گاهی به آسمان نگاه کن


Comments

Popular posts from this blog

Old Sharif Students

Getting Money via Internet!!!

كسب درآمد از طريق اينترنت 2